Zasiłek pogrzebowy

Skarb Państwa zapewnia kwotę w wysokości 4000 zł (obowiązuje od 1 marca 2011 r.). Wystarcza ona na zorganizowanie przyzwoitej uroczystości pogrzebowej, a cała procedura w przypadku kompleksowej obsługi przez zakład pogrzebowy, może być bezgotówkowa.

Jeżeli jednak decydują się Państwo na wypłatę zasiłku we własnym zakresie to należy przygotować następujące dokumenty:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
  • wyciąg z aktu zgonu
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku kopie rachunków potwierdzone przez bank

Jeśli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Decydując się na usługi naszej firmy dołożymy wszelkich starań aby w tych trudnych chwilach okazać Państwu pomoc i wsparcie.