Działania, jakie należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby

Należy wezwać lekarza (bezpłatny numer 999 lub 112 z telefonu komórkowego) w celu stwierdzenia zgonu. Można też zadzwonić bezpośrednio do zakładu pogrzebowego, który powiadomi uprawnionego lekarza o zaistniałej sytuacji i przybędzie na wskazane miejsce. Lekarz wypisuje kartę zgonu, która jest później potrzebna do wystawienia aktu zgonu w urzędzie stanu cywilnego.

Kolejny krok to powiadomienie zakładu pogrzebowego, do którego należy się udać ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami tj.:

  • kartą zgonu
  • dowodem osobistym osoby zmarłej
  • dowodem osobistym współmałżonka osoby zmarłej
  • zaświadczeniem z zakładu pracy lub (jeżeli zmarły był emerytem lub rencistą) ostatnim odcinkiem emerytury lub renty

Pomożemy Państwu przejść przez procedurę formalno-prawną związaną z pochówkiem, wliczając w to zwrot zasiłku pogrzebowego z zakładu ubezpieczeń społecznych. Na miejscu uzgodnimy termin pogrzebu, i miejsce pochówku.

Decydując się na usługi naszej firmy dołożymy wszelkich starań aby w tych trudnych chwilach okazać Państwu pomoc i wsparcie.